LENTELOOP 2022


10 april 2022

Beste loopvriendinnen,- en vrienden,

De Duin en Kruid Lenteloop 2021 is definitief afgelast.

De lenteloop die op 11 april gepland stond gaat niet door. De Coronagrafieken willen maar niet dalen! Daarom zou er individueel gestart moet worden met tussenpozen en zullen er verder bij start en finish hygiënische maatregelen genomen moeten worden die veel extra “gedoe” opleveren voor deelnemers en organisatie. Het wordt hierdoor niet echt sprankelend en ontspannen. Daarbij komt dat door de grote drukte in de duinen op dit moment de veiligheid niet optimaal te handhaven is.

Het is niet anders, we proberen het op 10 april 2022 gewoon nog een keer. Jullie inschrijving blijft staan, er zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Niets kan jullie echter beletten om straks zelfstandig op enig moment de loop, c.q. de route te lopen. Download jouw rondje van internet,  www.duinenkruidlenteloop.nl , zet hem op de smartphone en zoek een dag met lekker loopweer uit!

Het blijft jammer dat we onze loop niet kunnen houden, jullie inschrijfgeld zou uitstekend te pas komen in India, dat nog meer dan Nederland te lijden heeft onder Corona.

Wil je ons toch dit jaar ook steunen, maak dan een bedrag over op onze rekening NL04ABNA0834084767 

Wij zijn dankbaar met elke vorm van steun!

Met sportieve groeten, blijf gezond en zorg voor elkaar,

Guus van Dee

Stichting Santpoort Helpt Madras heeft wederom hulp gekregen van partners die er mede voor zorgen dat alle inschrijfgelden volledig naar het goede doel gaan. Al het werk doen we vrijwillig en de kosten worden door sponsors gedragen. Met name Landgoed Duin en Kruidberg is een fijne partner doordat ze hun park en parkeerplaats beschikbaar stellen en de winnaars belonen met een High Tea!

Van AV Haarlem mogen wij de tijdwaarneming gebruiken waardoor iedereen precies weet hoe snel zij of hij geweest is. Dank!

Maar ook Uit den Vreemde, drukkerij Van Rixel, Villa Westend en speelgoedzaak de Ballon helpen onbaatzuchtig mee.

Natuurmonumenten verleent ons wederom gastvrijheid om door de prachtige natuur te lopen, waarvoor dank!

Inschrijven kan hier.

Klik hier voor een filmpje van de start van 2019.